eller hent din ansøgningsstatus - indtast dit sagsnummer:
 
0
 • lånetilbud på 24 timer
 • billigste omkostninger
 • op til 10 års afdragsfrihed
 • lån fra 100.000,- og op
 • RKI ingen hindring
 • online status

Læs mere

0
Ved hjælp af låneberegneren har du mulighed for at få et overblik over dine lånemuligheder. Du indtaster oplysninger om lånebeløb og løbetid, og vi regner det automatisk ud for dig.

Gå til låneberegner

Det kan være svært at overskue lånemarkedet. Udover at man får tilbudt 10 forskellige slags lån, så hedder de endda noget forskelligt allesammen, og selv renterne hedder noget forskelligt. Er du debitor eller kreditor? Hvem fastsætter et variabelt forrentet lån? Hvordan afdrages lånet? Hvilket lån skal jeg vælge? Vi beskriver forskellige fordele og ulemper i forbindelse med de forskellige lån der er på markedet.

På denne side kan du finde generel information som kan hjælpe dig med overblikket i forbindelse med ansøgning om et lån hos BoligLån A/S.

Ekspeditionstid
Vores behandlingstid skrider hurtigt frem i den indledende fase:

 • Dag 1: Du indtaster låneansøgning
 • Dag 2: Vi indhenter lånetilbud og sender dette pr. brevpost
 • Dag 3: Du modtager lånetilbud, gældende i 8 dage, pr. brevpost

Herefter er det op til dig. Hvis du vil godkende tilbuddet sender du det tilbage til os i underskrevet tilstand og så sker følgende:

- Vi ser tilbuddet igennem og fortæller dig hvilke papirer/dokumentation der skal fremskaffes. Dette kan oplyses pr. telefon eller email, men kan altid ses på online ansøgningsstatus. Du kan vælge at uploade dokumenter via online ansøgningsstatus, eller du kan sende dokumenterne til os - sammen med underskrevet lånetilbud.

- Hvis din ejendom skal vurderes, aftales det at vi udsender ejendomsmægler. Dette sker inden for få dage.

- Når alle dokumenter er fremskaffet vil der straks blive udsendt pantebrev til dig pr. brevpost, og når dette er modtaget retur i underskrevet tilstand vil det blive tinglyst. Dette tager normalt mellem 1-4 uger, hvorefter endelig afregning foregår.

Alt i alt forsøger vi at få gennemført din lånesag så hurtigt som muligt, og i bedste fald kan det ske i løbet af 3 uger fra ansøgning til tinglysning - hvis ingen problemer opstår og du har alle dokumenter klar på forhånd.

Top
Forskud
Vi tilbyder forskud på op til kr. 50.000,- når pantebrevet er modtaget underskrevet, hvis dette ønskes. Dette skal meddeles i forvejen, og vil blive vurderet straks.

Top
Anonymitet
Hvem får at vide at jeg har indsendt en låneansøgning?
- Vi kontakter aldrig banker, forbrugslåns-selskaber eller realkreditselskaber omkring låneansøgninger. Vi behandler din låneansøgning så anonymt vi kan. Dog kan vi finde på at ringe på de telefonnumre du har angivet i bestillingen og bede om at tale med dig angående et boliglån.

Derudover er alle dine private oplysninger fortrolige, og vil blive behandlet som sådan.

Top
Privatbudget
Hvis der af pantebrevskøber kræves privatbudget i tilbuddet, vil der normal være tale om en simpel sammenregning af indtægter og udgifter, hvorefter man kommer frem til et såkaldt "rådighedsbeløb". Rådighedsbeløbet fastsættes når alle faste udgifter er betalt. Dette rådighedsbeløb er til mad, tøj, rejser, opsparing og fornøjelser, altså forholdsvis variable udgifter, som indikerer om man overhovedet har råd til at låne penge og betale afdrag/renter på lånet.

Hvis man på en let og overskuelig måde vil lave sit eget budget kan det gøres på 10 minutter ved at hente et regneark som er udarbejdet af finansrådet, og som automatisk beregner alle tal. Hvis man udfylder det så godt som man kan, og uploader det til os via online ansøgningsstatus, vil det være perfekt som dokumentation - såfremt tallene er korrekte.

privatbudget.xls (finansraadet.dk)
privatbudget.xls (boliglaan.dk)

Top
Skattemappen
Alle danskere har en "skattemappe". Det er kommunen som lægger informationer elektronisk i din mappe, og holder styr på hvad du tjener, om du har skattegæld og en del andre økonomiske oplysninger som har værdi for SKAT.

Denne private skattemappe er tilgængelig for hver enkelt person, med en digitalt signatur installeret på sin computer og adgang til tastselv.skat.dk.

Alternativt kan man henvende sig på sit kommunekontor i skatteafdelingen, og bede dem om en udskrift af sin skattemappe, helt specifikt siderne med alle "Personlige skatteoplysninger m.v.". Selve udskriften kaldes også en R75-opgørelse.

En årsopgørelse er ikke nok i forbindelse med skattemappen.

Top
Indfrielse
Alle pantebreve som vi formidler, kan indfries fuldt ud af DIG. Dette er rart at vide, såfremt renten falder, så man kan indfri pantebrevet og optage et nyt til en lavere rente, eller hvis man fx arver, vinder eller på anden måde kommer til penge som man vil bruge på at betale ekstraordinært af på sine boliglån.

Modsat pantebrevslån i mange banker, kan de pantebreve vi formidler IKKE OPSIGES AF UDLÅNER. Dvs. at du ikke pludselig kommer ud for en ubehagelig overraskelse, som at pantebrevet kan kræves indfriet før tid af din bank. Dette er mere udbredt i nogle banker end andre, og sker ofte i tilfælde af at en bank mangler likvider til at vokse, at låntager er blevet pensionist/enke/skilt/arbejdsløs, eller at ejendommen er faldet i værdi (ved fx dårlig vedligeholdelse, jordforurening i området, generelt faldende huspriser på markedet osv).

Top
Låneomlægning til realkreditlån
Et pantebrevslån vil i næsten alle tilfælde være dyrere end et realkreditlån. Hvis man ønsker at omprioritere/låneomlægge sine lån til et realkreditlån, skal pantebrevet indfries hvilket altid kan foretages med kort varsel.

Top
Ombygning/renovering
Hvis man ved låneansøgning påregner at ombygge/renovere sin ejendom for beløbet, kan det betale sig at få en ejendomsvurdering af ejendommens nuværende værdi og værdien efter ombygning/renovering. Dette vil give det laveste tilbud. Når man søger om lån under disse forhold, skal den anslåede handelsværdi af ejendommen sættes til værdien efter ombygning/renovering af ejendommen. Der vil i specielle tilfælde kræves ekstra ejendomsvurdering efter ombygning og/eller udbetaling vil ske i rater, såfremt der er tale om større beløb.

Top
Låneloft
Vi kan tilbyde lån i private ejendomme op til 105% af vurderingsværdien. Normale tillægslån kan kun ydes op til 100% af vurderingsværdien. Ved lån til køb af ny ejendom kan købsomkostninger til skøde og advokat også dækkes med op til 5%, og i specielle tilfælde kan ekstra værdier som bil/båd/campingvogn belånes såfremt de har værdi der kan pantsættes. Der må dog, med ekstra værdier, påregnes ekstra omkostninger til vurdering og tinglysning af disse ekstra værdier.

Top
Omkostninger
Alle tilbud er individuelle, ligesom alle ejendomme, ejere og forudsætninger er forskellige. Der gives tilbud ud fra hvad der angives i låneansøgningen og hvordan markedsrenten er på tidspunktet. Vore tilbud er nøje specificeret ifølge alle finansrådets regler om långivning, med nøje angivelse af alle omkostninger.

Rentesatsen på vore pantebreve afhænger i høj grad af renten, hvor mange penge der lånes, hvilken placering i ejendommen pantet kan få på tinglysningsattesten, dvs. om det ligger i intervallet 0-60%, 60-80%, 80-95% eller 95-105% af handelsværdien, om ejeren står i RKI, om ejeren har betalingsevne, dvs. om privatbudgettet giver mulighed for betaling af ydelsen og om ejer kan anses for at være stabil, dvs. har faste indtægter.

Top
Ejendomstyper der kan belånes
Vi belåner alle ejendomstyper i danmark, og visse typer i Sverige, dog ikke kolonihaver.

Top
Forskellen mellem banklån og boliglån
Et banklån kan opsiges af banken med 14 dages varsel, uden grund. Hvis man bliver skilt, mister sit arbejde eller på anden måde forringer sine økonomiske forhold vil dette kunne ske, og så er det for alvor svært at få et lån igen på rimelige vilkår.

Et banklån er ofte variabelt forrentet, og renten kan af banken sættes i vejret uden videre, og uden at markedsrenten iøvrigt stiger.

Med et pantebrevslån hos os er man sikret så godt som man kan for disse 2 ubehagelige overraskelser.

Man kan endda, med et fast forrentet pantebrevslån, indfri dette, hvis fx markedsrenten falder, og optage et nyt til en lavere rente. Således har man de bedste sikringsmuligheder for ubehagelige økonomiske overraskelser ved alle lejligheder, både ved rentefald, rentestigning, faldende ejendomspriser, hvis man mister sit arbejde, kommer til penge, skifter bank eller vil sælge ejendommen.

Derudover er et lån hos BoligLån A/S ofte billigere end selv de billigste banker, og kræver ikke pant i andet end ejendommen. Ofte tager banken pant i alle aktiver som man har, selv indeståender på sine konti. Et banklån følger personen selv om de også tager pant i ejendommen.

Top
Køb af ny ejendom
Ved ansøgning om lån hos Boliglån A/S i forbindelse af køb af ny ejendom, skal følgende foretages inden låneansøgningen udfyldes:

1. Find ud af hvilket område/by/bydel, hvilket prisleje, hvilken ejendomstype som du påtænker at købe. Vi kan godt give tilbud ud fra ca.-tal, så du har noget at arbejde med i dine egne beregninger om økonomien.

2. Hvis muligt, så få fat i salgsopstillingen fra ejendomsmægleren.

3. Undersøg om mulighed for tilsagn fra realkreditinstitut om delvis finansiering. Realkreditlån kan man få tilsagn om, hvis man ikke er i RKI(Ribers Kreditinformation) og ellers har en rimelig økonomi. Grænsen for lån ligger på op til 80% af handelsprisen. Dette beløb angives som "gæld i ejendom" ved indtastning i vores låneansøgning.

4. Find ud af hvor mange penge du har brug for kontant for at kunne købe ejendommen. Dette står normalt i salgsopstillingen. Hvis der kan optages realkreditlån, skal dette modregnes i kontantprisen for ejendommen.

5. Udfyld låneansøgning så godt du kan, og hav oplysningerne klar. Vi ringer normalt altid før afgivelse af tilbud på lån til køb af ejendom, for at kunne guide dig før du skriver under på køb. Sørg for aldrig at skrive under før finansieringen er i orden!

Vi kan normalt tilbyde lån som finansierer 100% af handelsprisen samt omkostninger til skøde, køberadvokat og andre ekstra omkostning som måtte være. Hvis der straks ønskes ekstra lån til forbedring/ombygning af ejendommen, kan dette kun gives efter ejendommen er overtaget, og seperat fra långivning i forbindelse med købet.


Top
Dokumentation
Du skal blandt andet kunne dokumentere dine tal med følgende:

 • Skattemappen, helt specifikt "Personlige skatteoplysninger m.v."
 • Seneste 3 lønsedler og/eller regnskab

Skattemappen kan via egen kode udskrives fra TastSelv på SKAT's hjemmeside eller alternativt, på forlangende, udskrives på det lokale kommunekontor. Se envidere vores hjælp.

Selvstændige skal levere regnskaber og lønmodtagere afleverer de 3 seneste lønsedler og hvis der er bi-indtægt også dokumentation for disse i form af regnskab eller andet tilgængeligt materiale.

Du vil løbende kunne se status på din lånesag online via et login du får tilsendt straks du har ansøgt. Der vil være status på stort set alt, i let læselig form, så du kan følge vores behandling, og mulighed for at få tilsendt email når der sker noget nyt.

Top
Fast eller variabelt forrentet lån?
Fast rente vælges når:

 • du vil sikre din friværdi i huset
 • du mener renten kan stige
 • du vil være sikker på ikke at stige i ydelse
 • du har råd til at betale lidt ekstra for sikkerheden

Variabel rente vælges når:

 • du mener renten vil forholde sig i ro, eller falde
 • du har råd til at stige i ydelse hvis renten stiger
 • du går efter lavest mulige rente på tidspunktet

Top
10, 20, 25 eller 30 års løbetid?
Længere løbetid giver lavere afdrag hver termin, og således vil du skulle betale lavere ydelse hver måned. Til gengæld vil løbetiden være længere, dvs. du samlet set vil betale mange flere penge i rente jo længere løbetiden er.

Som eksempel kan gives at et fastforrentet lån på 100.000 med en nominel rente på 7,5% har følgende renteomkostninger i lånets løbetid, kontra beløb på første ydelse efter skat:

LøbetidRenterMånedlig ydelse
10 år 42.442,- 993,-
20 år93.342,- 612,-
25 år121.697,-545,-
30 år151.717,-505,-

Top
Afdragsfrihed i en periode?
Du kan vælge at afdrage på lånet fra første termin, eller vælge 5 eller 10 års afdragsfrihed.

Man vælger normalt en periode med afdragsfrihed, hvis man vil opnå lavest mulige terminsydelser i starten.

Top
Hvornår skal jeg vælge Realkreditlån?
Disse lån er normalt de billigste på markedet og vælges ofte såfremt de kan fås. Realkreditlån kan i normale boligejendomme fås op til 80% af handelsværdien, i sommerhuse og erhvervsejendomme dog kun 60%. Dette forudsætter at ejer er godkendt af realkreditforeningen og det er ikke alle som kan blive godkendt til maksimal belåning.

Finansiering udover realkreditlånet, optages normalt som pantebrevslån/kontant.

Top
Hvornår skal jeg vælge pantebrevslån?
Pantebrevslån vælges normalt til det resterende som man har behov for at finansiere op til 100% af handelsværdien. Det er normalt billigere end banklån og dyrere end realkreditlån. Det fungerer i de fleste tilfælde som et realkreditlån, bortset fra at det kan sælges af kreditor, således at man kan komme til at skulle betale ydelser til en ny kreditor.

Top
Hvornår skal jeg vælge banklån?
Dette blev i gamle dage, da pantebreve normalt kun blev tilbudt på op til 95% af handelsværdien, brugt til at finansiere fra 95% til 100% af handelsprisen ved køb af en ny ejendom hvis man ikke kunne lægge 5% i udbetaling selv.

I dag vælger nogle, trods dyrere renter, at låne fra 80% og op som banklån i stedet for pantebrevslån. Det skal man dog være varsom med, da banklån normalt er variable lån som kan indfries af banken med meget kort frist uden grund og den variable rente bestemmes suverænt af banken, og ikke af markedskræfterne som f.eks. CIBOR-12-renten, hvilket vore pantebrevslån med variabel rente er tilknyttet. Derudover er lånet tilknyttet personen og ikke ejendommen på trods af at banken tinglyser pant i ejendommen, hvilket vil sige at banken i princippet også har beføjelser til at trække fra dine konti i tilfælde af opsigelse af lånet.

At låne i banken er en tillidssag mellem banken og dig. Hvis du bliver skilt, mister arbejdet eller på anden måde står ringere økonomisk end banken vil tillade, kan der være kort snor til en opsigelse af banklånet. Dermed kan man risikere at stå med 14 dages frist til at skulle skaffe penge.

Top
CIBOR-lån?
Som erhvervsvirksomhed bør I, hvis der er friværdi i ejendommen samtidig med at der er en kassekredit, optage et erhvervslån i ejendommen baseret på CIBOR-renten. Det er normalt væsentligt billigere end en kassekredit, og kan ikke opsiges i aftaleperioden, som en kassekredit kan.

CIBOR-lån bør også optages såfremt en erhvervsvirksomhed mangler likviditet til ombygning, udvidelse af forretningen eller ved anden form for likviditetskrise som kan overkommes ved virksomhedens fortsatte driftindtjening. Et pantebrevslån til erhvervsvirksomheder baseret på CIBOR-12-renten er variabelt, men bestemmes af markedet. Lånetilbud af denne slags lyder normalt på CIBOR12-renten på optagelsestidspunktet tillagt en procentsats. Det er herefter kun CIBOR-rentens udsving som årligt justeres. Panthaver har ingen indflydelse på CIBOR-renten.

Top
Hovedstol
Det beløb som man låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest.

Top
Kurstab
Et pantebrev bliver solgt til en pantebrevskøber til en kurs som svinger alt efter rentesatsen på tidspunktet. Dette kan svinge lidt op og ned. Kurs 100 betyder at det bliver solgt for hovedstolens beløb. Er hovedstolens beløb 100.000 får man altså 100.000 for pantebrevet ved kurs 100. Hvis kursen er 97, vil må i dette tilfælde kun få 97.000 for pantebrevet. Tabet på 3 kurspoint svarer i dette tilfælde til 3.000, og dette beløb kaldes kurstab ved salg af pantebrev til pantebrevskøber.

Top
Stempelomkostninger
Staten tager 1,5% af pantebrevets hovedstol, oprundet til nærmeste 100, for at sætte stempel på et pantebrev og godkende dette. Der er stempelomkostningerne på alle danske pantebreve.

Top
Tinglysningsafgift
Staten tager et fast beløb på 1.400 for at indføre pantet i ejendommens tingbogsattest.

Top
Ejendomsvurdering
En ejendomsvurdering skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler. Dette er ikke gratis. Der skal altid foreligge en ejendomsvurdering af det som skal belånes, medmindre en ejendom købes til en offentlig udbudt salgspris (dvs. hos en ejendomsmægler), hvis ejendommen er vurderet for nyligt eller hvis ejendommen er en andelsbolig. Andelsboligers vurdering styres af andelsboligforeningen.

Boliglån A/S samarbejder med ejendomsmæglerkæden http://www.robinhus.dk ved ejendomsvurderinger, medmindre du som låntager selv vil vælge en ejendomsmægler til at foretage ejendomsvurdering.

Top
Låneformidling
Boliglån A/S tager et låneformidlingsgebyr i alle lånesager der gennemføres. Dette beregnes ud fra lånets størrelse og dækker lånesagsbehandling, tilbudsgivning og pantebrevsformidling til pantebrevskøber.

Top
Nettoprovenue
Hovedstolens beløb minus alle omkostninger i forbindelse med lånets optagelse. Dvs. det beløb der udbetales ved afregning af lånet.

Top
Renter
Lån af penge koster penge. Man betaler pengene tilbage over en periode, og man betaler samtidig ekstra penge for at låne pengene. Renter er selve prisen man betaler for at låne penge i en periode.

Top
Kreditomkostninger
Kreditomkostninger er alle renter lagt sammen i hele lånets løbetid samt alle omkostninger og gebyrer der er i forbindelse med optagelse af lånet.

Top
ÅOP
ÅOP er en forkortelse af "Årlig omkostning i procent", og er den såkaldte kilopris for lånet. Det er en nem måde at overskue hvor dyrt lånet er i forhold til andre lignende tilbud. Pas på med at sammenligne ÅOP med andre tilbud, hvis de ikke er givet under samme forudsætninger. Det vil sige, hvis du beder om nøjagtig samme lån 2, fx samme beløb, løbetid, afviklingsprofil, renteprofil, indfrielseskurs og der er forskel på ÅOP, så er der meget stor chance for at den billigste ÅOP er det bedste tilbud. Dog kan der mht. pantebrevslån stadig være faldgruber, som ikke nøjagtig giver samme vilkår. Men ÅOP er det absolut bedste måleinstrument der findes i et meget spraglet marked for lån.

ÅOP er kort sagt hvad det koster årligt at låne et beløb inkl. ALLE omkostninger, for hele lånets periode, men beregnet årligt. Dermed kan man sammenligne lån af forskellig løbetid, men på samme beløb.

Top
Løbetid
Løbetid måles i antal år det tager at betale lånet tilbage. Det angives i antal terminer (typisk måneder) og specificeres i at en betaling er en termin, hvorefter man så skriver hvor mange terminer(betalinger) der skal foretages årligt. Det mest normale er at man betaler 12 terminer årligt, men der findes også kvartalsvise og årlige terminer.

Top
Termin
En termin er en angivelse af en betaling af ydelsen på et lån. Når der vælges "afdragsfrit" i et antal år, bliver der ikke betalt afdrag men kun rente i terminer det antal år. Vi udbyder normalt kun lån med termin hver måned, så man betaler månedlig ydelse på lånet.

Top
Lånetype
Der findes flere lånetyper. Se ordforklaringer til Annuitetslån, Serielån, CIBOR-lån og Mixlån.

Top
Annuitetslån
Det mest almindelige er at man på fast forrentede pantebrevslån betaler en fast månedlig ydelse. Denne ydelse består af både renter og afdrag. I starten vil man betale flest renter og afdrage mindst, og senere vil man betale færre renter og afdragsbeløbet vil stige. Men beløbet man betaler hver termin vil altid være den samme i hele lånets løbetid. Denne slags lån kaldes annuitetslån.

Top
Serielån
I variabelt forrentede lån er det selve afdragene som er faste i hele lånets løbetid. Dvs. at man betaler en høj ydelse i starten, og så falder rentebetalingen for hver betalt termin, så ydelsen stille og roligt falder for hver termin. Denne slags lån kaldes serielån.

Top
CIBOR-lån
Denne slags lån er variabelt forrentede lån med knæk, og kan i princippet være lån som fx løber uden afdrag før den sidste termin, således at man blot betaler renter indtil sidste termin. Dette er specielle lån som normalt kun benyttes til erhvervslån, hvor en virksomhed dermed får en slags billigere kassekredit ved at pantsætte en ejendom.

Top
Mixlån
Der findes et hav af mere eller mindre selvopfundne lånetyper, der er et mix kombineret med løbetid som banker og realkreditinstitutter kalder deres egne mærkevarer. Du har sikkert hørt om Realkredit Danmarks Flexlån® og FlexGaranti®, Nykredits Pauselån® og RenteMax®, BRF-kredits Garantilån og Rentetilpasningslån, Totalkredits BoligXlån.

Top
Nominel rente
Den årlige rentesats, som tinglyses og som benyttes til at udregne rentebeløbet af restgælden.

Top
Ydelse før skat
Beløbet som betales hver termin direkte til ejeren af pantebrevet.

Top
Ydelse efter skat
Beløbet som betales hver termin direkte til ejeren af pantebrevet, fratrukket det beløb som man får i fradrag for renteudgiften fra staten, beregnet af første ydelse. Dette er altså reelt udgiften inklusiv afdrag på lånet den første termin.

Top
Afdrag
Et afdrag er den del af ydelsen som gælden nedbringes med. Alle afdrag nedbringer gælden med det afdragne beløb. Ved 100.000 i pantebrevsgæld, og afdrag på 600 første måned, efterlader en restgæld på 99.400.

Top
Restgæld
Restgælden er det beløb der reelt skyldes på det givne tidspunkt. Renter beregnes altid af dette beløb, ud fra den nominelle rente.

Top
Tinglysning
At tinglyse et pant betyder at man får offentliggjort og lovliggjort udlånerens krav på at få sine penge, og at udlåneren må kræve pantet solgt, såfremt dette ikke sker ifølge de aftalte rammer. Kort fortalt betyder det at pantebrevet kommer til at fremgå af tingbogsattesten, og kun kan slettes såfremt gælden er betalt, eller hvis panthaver ønsker dette.

Top
Tingbogsattest
En tingbogsattest er et udprint af købsprisen på ejendommen samt hvilke lån der er tinglyst i ejendommen. Der står ikke restgælden på lånene, da lån ikke opdateres centralt, men administreres af panthaver eller dennes administrationskontor.

Top
Lån med fast rente
At et lån er med fast rente betyder at renten er fast i hele lånets løbetid. Bemærk at fx bankernes såkaldte fastforrentede lån ikke er fast forrentede, men blot rentesikrede.

Top
Lån med variabel rente
At et lån er variabelt forrentet betyder at renten ændres løbende i lånets løbetid.

De markedsbestemte variable lån følger altid markedet, og anses for at være mindst "farlige" i forhold til ændrede økonomiske forhold som skilsmisse/arbejdsløshed og lignende. Typisk sker rentefastsættelsen årligt, og følger CIBOR-12 rentens udsving på vores pantebreve. Det er altså markedsrenten som bestemmer renten i hele lånets løbetid, og panthaver har ingen indflydelse på fastsættelse af renten.

Banklån er et typisk eksempel på farlige variabelt forrentede lån. På de fleste variabelt forrentede lån kan banken nemlig frit ændre renten når som helst, blot kunden får besked i rimelig tid (fx 1 måned). Dette betyder, at føler banken at den "tjener for lidt" på dit lån, kan renten hæves uden nogen begrundelse.

Top
Debitor
En debitor er låntageren, ejendommens ejer, den der skylder pengene til kreditor.

Top
Kreditor
En kreditor er långiveren, panthaver, den der har lånt pengene til debitor.

Top